Đề xuất hợp tác OKExChain & Bytom

Tổng quat Giao thức Blockchain Bytom (hay còn gọi là: Bytom) là một giao thức để tương tác tài sản nhiều byte. Các tài sản khác nhau chạy trên chuỗi khối Bytom ở các dạng khác nhau. Các tài sản byte không đồng nhất (tiền tệ kỹ thuật số bản địa, tài sản kỹ thuật […]