Chính phủ Thái Lan sử dụng Blockchain trong phát hành trái phiếu

Một sự phát triển nhỏ, nhưng đáng kể khác trong chứng khoán hóa kỹ thuật số đang diễn ra ở Thái Lan, nơi văn phòng quản lý nợ công (PDMO) được thiết lập để phát hành trái phiếu tiết kiệm của chính phủ sẽ được phân phối với sự trợ giúp của blockchain. Đây là […]