Bitcoin stiger mot marknadsförväntningar efter halvering, men detaljhandlare förblir försiktiga: Futures Friday

Futures Friday är en veckovis recension av kvartalsvisa Bitcoin-futures på OKEx. Tidigare denna vecka avslutade Bitcoin (BTC) sitt tredje halveringsevenemang. En dag före halveringen sjönk priserna mer än 1 500 dollar och utlöste betydande likvidationer på derivatmarknaden. Sedan halveringen har BTC dock ökat och slog 10 000 dollar igen på torsdagen. Bitcoin har uppskattat mer […]