En månad i granskning – maj 2020

Medan verksamheten långt ifrån återgår till normen var maj den första månaden sedan COVID-19 började, för att verkligen visa en positiv händelse. Många nationer har sett fall toppa, eller till och med minska, vid denna tidpunkt. Medan hotet om COVID-19 verkar minska, på grund av stora ansträngningar gjorda runt om i världen, är lärdomarna från […]