HYBSE, GMEX och MINDEX samarbetar för att lista världens första Multi-Asset Stable Token i Mauritius

Tillgången stöds av ägande i de grundande företagen och stabila tillgångar främst guld Mauritius, London 21 februari 2019. Efter den nyligen lanserade joint venture-verksamheten i Mauritius mellan tre visionära företag i oktober 2018, kommer nybildade HYBSE Marketplace Limited (HM) i centrum en världens första digitala multitillgångsstabilt symbol “MAST”. Med ett snabbt växande globalt intresse för […]