VIII. Hợp đồng giao hàng USDT: Bảng chú giải thuật ngữ và công thức

1. Chế độ ký quỹ chéo Mỗi người dùng có một tài khoản tương lai để quản lý tất cả các khoản tiền liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai USDT. Trong trang giao dịch hợp đồng tương lai, bạn sẽ có thể xem chi tiết tài khoản ở thanh trên cùng: Tiền […]