Handel med kryptovaluta – Vad är en Algo-order?

Vad är Stop-Limit Vad är Trail order? Vad är Iceberg Order? Vad är tidsvägd genomsnittspris (TWAP) Vad är Advanced Limit Order Vad är Algo Order? Algo order är en uppsättning instruktioner för att placera en handel till fördefinierat pris och volym. All logik i algo-beställningarna är fast och förklaras väl i dokumentet. Instruktioner kommer att […]